U, de petitionaris
Gouden handen

Behoud voorzieningen in ’s-Heerenberg

1.866 ondertekeningen

Onder het mom van bezuinigingen verdwijnen steeds meer faciliteiten uit ’s-Heerenberg. Wat vindt u ervan en wil het bestuur hier gevolg aan geven?

Het is nu of nooit! Gemaakte afspraken bleken geen garanties voor de toekomst. Laat uw stem horen!

Petitie

Wij

Inwoners s-Heerenberg, Stokkum, Lengel, Azewijn, Zeddam, Beek, Braamt, Loerbeek, Kilder & Wijnbergen

 

constateren

  • Er verdwijnen steeds meer faciliteiten zoals banken, het gemeentehuis en nu en deel van het aanbiedstation.

  • Openbaar vervoer-verbindingen zijn verre van optimaal, hierdoor moet je als inwoner wel een auto hebben.

  • Afspraken en beloften uit het verleden worden van tafel geveegd.Genoeg is genoeg. Wat zijn deze voorgestelde toezeggingen dan waard in de toekomst?

  • Een hele kleine meerderheid is, wat onaanvaardbaar is in onze optiek.

 

en verzoeken

  • Heroverweging voor het schrappen van “betaald” afval op het aanbiedstation zodat deze behouden blijft.

  • Heroverweging sluiten functies “gouden handen” van de gemeente zodat ook deze behouden blijft.

Het antwoord

Overhandiging 19 december 2019

Donderdagavond 19 december 2019 wordt de petitie overhandigd aan de gemeenteraad

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Montferland 
Petitieloket:
Einddatum:
19-12-2019 
Antwoord verwacht:
27-03-2020 
Status:
In behandeling 
Petitionaris:
Behoud faciliteiten s-Heerenberg 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Overhandiging 19 december 2019

Donderdagavond 19 december 2019 wordt de petitie overhandigd aan de gemeenteraad.

18-12-2019

Reactie VVD

Reactie VVD Montferland,

Tijdens de begrotingsraad op 7 november jl. heeft de VVD ingestemd met het sluiten van de gemeentelocatie Gouden Houden in 's-Heerenberg en op bepaalde momenten een serviceloket beschikbaar te houden.

Sinds het samengaan in 2005 tussen de gemeente Bergh en de gemeente Didam tot de nieuwe gemeente Montferland is de VVD voorstander geweest om te kiezen voor één bestuurscentrum.

+Lees meer...

Waar deze zou komen was voor de VVD geen issue, uitgangspunt was om de huisvestingskosten zo laag mogelijk te houden.

Wij begrijpen de emoties die binnen de kern 's-Heerenberg zijn ontstaan. Echter vindt de VVD dat gemaakte afspraken uit het verleden heroverwogen dienen te worden. De afgelopen jaren zijn er zoveel verschuivingen geweest door overhevelingen van het rijk naar de gemeente, waardoor we als gemeente Montferland genoodzaakt zijn keuzes te maken. Daarnaast is de digitale dienstverlening in een stroomversnelling gekomen, de inwoners kunnen veel aanvragen vanuit huis regelen en afhandelen. De paspoorten, ID-bewijzen en rijbewijzen zijn langer geldig en we zien hierdoor de bezoeken aan de publieksbalies fors afnemen. Voor de inwoner die niet digitaal of minder mobiel is blijft het mogelijk dat er door de gemeente een huisbezoek wordt gebracht.

Wat de VVD betreft blijft de mogelijkheid bestaan om in 's-Heerenberg een publieksbalie met beperkte openingstijden te behouden. Met als voorwaarde om dit te realiseren in een pand dat gemeentelijk eigendom is.

Voor de gemeenteraad betekent dit dat zij gaan vergaderen in de kern Didam, wat de VVD betreft kan dit ook roulerend binnen de andere kernen. Echter we realiseren ons dat dit ingewikkeld wordt betreffende het inregelen van beeld en geluid zodat inwoners thuis kunnen meekijken. De VVD hecht weinig waarde aan de uitstraling van de raadszaal, voor ons moet deze efficiënt zijn ingericht met hierbij een goed toegankelijke publiekstribune. Dit tegen zo laag mogelijke kosten daar het onderbrengen van alle gemeentelijk activiteiten in één bestuurscentrum altijd kosten met zich meebrengt. Doelstelling is dat de kosten op termijn lager zijn dan het in stand houden van twee locaties.

Tot slot, we realiseren ons terdege dat hier emoties mee gepaard gaan met name bij een groep inwoners van 's-Heerenberg. Wij gaan het college verzoeken om hier oog voor te hebben door transparant en zorgvuldig te communiceren hierbij rekening houdend dat niet iedere inwoner digitaal is.

In oktober heeft de raad unaniem een motie aangenomen die de Montferlandse leden van het Algemene Bestuur van de reinigingsdienst oproept een aanbiedstation te behouden voor de inwoners van ‘s-Heerenberg en omstreken. Daarnaast is in de toelichting aangegeven dat de wijze waarop afvalstromen worden ingezameld, door de accountant goedgekeurd dient te worden. De huidige manier van inzamelen in Zevenaar en ‘s-Heerenberg krijgt in de toekomst niet meer deze goedkeuring. De VVD blijft nog steeds achter de inhoud van deze motie staan om in ieder geval de gratis afval stromen te handhaven in ‘s-Heerenberg, en dat het algemeen bestuur in gesprek gaat om te kijken welke betaalde afvalstromen in de huidige opzet eventueel wel ingezameld kunnen worden. Zodat ook in de toekomst een goedkeurde accountantsverklaring, voor de gehele werkwijze van de RDL, afgegeven wordt door de accountant. Deze motie is unaniem aangenomen door de hele gemeenteraad!

04-12-2019

Reactie D66

D66 Montferland ook zij hebben een reactie geplaatst:

Lef tonen om vooruit te kunnen

Ons standpunt ten aanzien van Gouden Handen is hier te vinden: https://montferland.d66.nl/…/lef-tonen-om-vooruit-te-kunnen/... Meer weergeven.

04-12-2019